Přípravný kurz

kurzNaučíte se manipulovat a střílet se zbraněmi tak, aby Vás při vlastní zkoušce nic nepřekvapilo.

V rámci kurzu absolvujete vždy střelbu v rozsahu pro všechny skupiny ZP!

Pro zájemce o zbrojní průkaz nabízíme přípravné kurzy žadatelů o ZP. Pomůžeme s vyplněním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, seznámíme Vás s průběhem vlastních zkoušek, zkonzultujeme, zda splňujete předběžně zákonné předpoklady pro získání ZP.

Vlastní příprava je rozložena do tří lekcí ( z nichž se I. a II. většinou spojí do jednoho celku- dne). Seznámíte se s legislativou, běžnou praxí, naukou o zbraních a zdravovědou. V klidu zvládnete manipulaci se zbraní v rozsahu potřebném pro zkoušku – to je kontrola zbraně, rozborka, sborka a také postupem při vlastní střelbě. Po celou dobu budeme dbát zejména na vytváření správných návyků pro bezpečnou manipulaci se zbraní a bezpečnost střelby. V poslední třetí lekci vše zopakujeme, seznámíme se s provozním řádem střelnice a zvládneme střelbu v rozsahu potřebném pro zkoušku pro všechny kategorie ZP..

Cena kurzu 1.400 Kč ( školné, zapůjčení zbraní , instruktor, střelivo (22LR, 9 mm LUGER, 45ACP, 12×70, vstup na střelnici).

OBSAH PŘÍPRAVNÉHO KURZU

TEORIE A NÁCVIK UČEBNA ( I. a II. část)

  • vyplnění přihlášek na zkoušku, vysvětlení praktických rozdílů mezi skupinami ZP
  • vše o průběhu zkoušky
  • úvod do legislativy s ohledem na praktickou stránku věci (zákony, nabytí zbraně, převody, nákup zbraně, uložení zbraní atd.)
  • nutná obrana a krajní nouze
  • zásady bezpečnosti
  • nauka o zbraních a střelivu ( praktická ukázka a popis funkce hlavních druhů zbraní a střeliva)
  • nácvik manipulace v rozsahu požadovaném při zkoušce

PRAKTICKÁ ČÁST ( III. část)

  • seznámení s provozním řádem střelnice, opakování zásad bezpečné manipulace
  • střelba z minimálně 4 typů zbraní ( revolver, pistole, kulovnice opakovací, brokovnice) v rozsahu potřebném pro zkoušku
  • opakování manipulace – kontrola, rozborka, sborka

Absolvent přípravného kurzu by měl bez problému zvládnout praktickou část zkoušky a samozřejmě po důkladném samostudiu také teoretickou část zkoušky- test.

Kurz je organizován tak, aby navazoval na vykonání zkoušky. Absolventi přípravného kurzu mají v týdnu před samotnou zkouškou ještě jednou z drama možnost procvičit si a zopakovat manipulaci se zbraní. Teoretická výuka probíhá v Zábřeze nebo na střelnici v Dubicku, praktická střelba pak na střelnici v Dubicku, popřípadě v Šumperku ( vždy na střelnici, kde proběhne zkouška).

příprava na zkoušky zbrojní průkaz – zkoušky na zbrojní průkaz Šumperk