Nejbližší volný termín zkoušky s možností přípravy je 25.6.2021

Nejbližší termín zkoušky včetně přípravy ( začíná adekvátně před termínem zkoušky) je 25.6.2021.

Zájemci se mohou předběžně hlásit prostřednictvím www formuláře. S každým se spojíme a samozřejmě zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně organizace přípravy a zkoušek.

prosím uveďte Váš email
Pokud nemáte trvalý pobyt v Ol.k, musíte podat přihlášku u svého příslušného krajského ředitelství policie. Je možno žádat o přeložení do Ol.k., ale PČR nemusí vyhovět.
Termíny a zařazení na zkoušku určuje PČR. Pokud je termín určen, je zde zobrazen. Zkoušky jsou zpravidla každý měsíc.