Nový termín zkoušek ( možno se hlásit na přípravu) 8.5.2021 SOBOTA

PČR schválila další termín zkoušek a to bude sobota 8.5.2021. na tento termín se můžete hlásit:

prosím uveďte Váš email
Pokud nemáte trvalý pobyt v Ol.k, musíte podat přihlášku u svého příslušného krajského ředitelství policie. Je možno žádat o přeložení do Ol.k., ale PČR nemusí vyhovět.
Termíny a zařazení na zkoušku určuje PČR. Pokud je termín určen, je zde zobrazen. Zkoušky jsou zpravidla každý měsíc.